Jeugdzorg

Zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Wet op de Jeugdzorg (2005). Dit is zorg die primair bedoeld is voor jongeren tot 18 jaar (in uitzonderlijke gevallen tot 23 jaar) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen van geestelijke, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. De financiering van deze zorg is provinciaal georganiseerd.