Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf

Totaal aantal personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp zonder verblijf. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Het gaat om hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Dit is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft (i.e. overnacht) formeel thuis, in het eigen gezin.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine