Niet-beroepsbevolking

Personen zonder betaald werk die in Caribisch Nederland wonen en niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. Het gaat hierbij om niet-onderwijsvolgende jongeren.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).
Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Bron: AKO 

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine