Niet-beroepsbevolking met startkwalificatie (15 tot 27 jaar, x 1 000)

Aantal niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar met startkwalificatie die geen betaald werk hebben en hier ook niet actief op zoek naar zijn.
Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Gegevens beschikbaar vanaf 2003.

Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine