Sterfte, perinataal

Doodgeborenen plus de kinderen die binnen een week na de geboorte zijn overleden, per duizend geborenen.

Doodgeborenen: kinderen die na een zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld zijn gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven hebben vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie). Definitie van de perinatale sterfte volgens de aanbevelingen van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Gegevens beschikbaar vanaf 2000.

Bron: CBS, Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor Statline