Werkende hoogopgeleiden

Personen die in Nederland wonen en betaald werk hebben van 12 uur of meer per week. Het gaat hierbij om de hoogopgeleiden die geen onderwijs meer volgen.