Werkloze beroepsbevolking

Niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar die in Caribisch Nederland wonen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Bron: AKO

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine