Werkzame beroepsbevolking (15 tot 27 jaar, x 1 000)

Jongeren van 15 tot 27 jaar die in Caribisch Nederland wonen en betaald werk hebben van 1 uur of meer per week. Het gaat hierbij om de niet-onderwijsvolgende jongeren.

Bron: AKO

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor Statline