Annual Youth Monitor

Ga naar Jeugdmonitor StatLine om zelf tabellen samen te stellen.

Kerncijfers
Onderwerp 2018 jan-jun 2018 jul-dec 2019 jan-jul 2019 jul-dec 2020 jan-jul* Meer informatie
Jongeren met jeugdhulp in natura (x 1 000) 342 363 360 365 338 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp met verblijf (x 1 000) 38 38 39 38 36 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf (x 1 000) 322 344 341 346 318 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel (x 1 000) 36 36 36 37 37 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel (x 1 000) 8 8 8 7 7 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp in natura en jeugdbescherming (x 1 000) 28 28 28 28 28 Kaart Grafiek Info
Jeugdhulptrajecten in natura met verwijzing via huisarts (x 1 000) 80 45 64 44 46 Kaart Grafiek Info

De jeugdhulpindicatoren vormen samen met de maatschappelijke indicatoren de Benchmark Jeugdhulp.

Ga naar Benchmark Jeugdhulp