Annual Youth Monitor

Ga naar Jeugdmonitor StatLine om zelf tabellen samen te stellen.

Kerncijfers (trendbreuk tussen 2020 en 2021, zie info)
Onderwerp 2020 jan-jul 2020 jul-dec 2021 jan-jul 2021 jul-dec 2022 jan-jul** 2022 jul-dec* Meer informatie
Jongeren met jeugdhulp in natura (x 1 000) 347 355 376 390 383 370 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp met verblijf (x 1 000) 37 38 38 39 39 35 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf (x 1 000) 328 335 357 371 364 352 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel (x 1 000) 37 37 37 37 35 34 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel (x 1 000) 7 7 7 6 6 6 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp in natura en jeugdbescherming (x 1 000) 28 29 29 29 29 26 Kaart Grafiek Info
Jeugdhulptrajecten in natura met verwijzing via huisarts (x 1 000) 50 47 65 53 63 48 Kaart Grafiek Info

De jeugdhulpindicatoren vormen samen met de maatschappelijke indicatoren de Benchmark Jeugdhulp.

Ga naar Benchmark Jeugdhulp