Annual Youth Monitor

Ga naar Jeugdmonitor StatLine om zelf tabellen samen te stellen.

Kerncijfers
Onderwerp 2015 2016 2017 2018 2019 Meer informatie
Kinderen in bijstandsgezinnen (%, 0 tot 18 jaar) 6,6 6,8 6,7 6,5 6,1 Kaart Grafiek Info
Deelnemers 3e klas vmbo (% van vmbo/havo/vwo) 54,2 53,7 52,6 52,1 51,4 Kaart Grafiek Info
Geregistreerde verdachten (per 10 000, tot 25 jaar) 226 206 188 174 179 Kaart Grafiek Info
Werkzame jongeren (%) 62,8 64,0 66,2 68,0 Kaart Grafiek Info
Alcohol (%, tweede- en vierde-klassers voortgezet onderwijs) 31,2 Info

De maatschappelijke indicatoren vormen samen met de jeugdhulpindicatoren de Benchmark Jeugdhulp.

Ga naar Benchmark Jeugdhulp