Bijna 30 duizend kinderen maken echtscheiding mee

Jongeren en gezin | 15-09-2011 13:09

Bij iets meer dan de helft van de echtscheidingen in 2009 waren minderjarige kinderen betrokken. Het gaat om bijna 30 duizend kinderen, 3 duizend minder dan in 2008. Het merendeel van hen woont na de scheiding bij de moeder.

Minderjarige kinderen betrokken bij ruim helft scheidingen

In 2009 vonden 30,8 duizend echtscheidingen plaats. Bij iets meer dan de helft daarvan waren minderjarige kinderen betrokken. Tot 2001 nam het aantal echtscheidingen waar kinderen bij betrokken waren geleidelijk aan toe. Sinds die tijd ligt dit aantal echter vrij stabiel, rond de 18 duizend. Alleen van 2008 op 2009 daalde het licht.

Echtscheidingen met en zonder minderjarige kinderen

Echtscheidingen met en zonder minderjarige kinderen

Aantal kinderen dat scheiding meemaakt daalt licht

Bij bijna een op de vijf van de echtscheidingen in 2009 ging het om een gezin met één minderjarig kind en bij een derde om meerdere kinderen. In totaal ging het om bijna 30 duizend minderjarige kinderen. Dat is iets minder dan in 2008, toen nog 33 duizend kinderen een scheiding meemaakten.

Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen

Echtscheidingen naar aantal minderjarige kinderen

Merendeel woont na scheiding bij moeder

Na de scheiding ging 62 procent van de kinderen bij hun moeder wonen. Slechts een klein deel, 5 procent, woonde bij hun vader. Voor de overige kinderen deelden de ouders de zorg. Bijvoorbeeld door middel van co-ouderschap, waarbij beide ouders de helft van de zorg- en opvoedingstaken op zich nemen. Maar ook kan het zijn dat een of meer kinderen bij de moeder wonen en het andere kind of kinderen bij de vader.

Hierbij gaat het overigens om situatie zoals die is vastgelegd in de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank. In de praktijk of na verloop van tijd kan het zijn dat ouders onderling andere afspraken hebben gemaakt.