Overzicht van de 42 Transformatieplannen Jeugd

Gerelateerd onderzoek | 25-01-2019 11:01

De Stuurgroep Zorglandschap (zijnde de VNG, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) en de ministeries van JenV en VWS) heeft de aanvragen van de 42 jeugdzorgregio’s voor het Transformatiefonds beoordeeld. Deze overzichtsrapportage van Significant geeft inzicht in de 42 transformatieplannenplannen langs de zes verschillende actielijnen uit het programma ‘Zorg voor de Jeugd’.

Deze actielijnen zijn:

  1. Betere toegang tot jeugdhulp;

  2. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;

  3. Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen;

  4. Kwetsbare kinderen beter op weg helpen zelfstandig te worden;

  5. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;

  6. Investeren in vakmanschap.

Ook geeft het overzichtsrapport inzicht in inhoud van de ingediende plannen, door per thema voorbeelden te benoemen.