Jaarrapport 2009

Jongeren en gezin | 30-11-2009 16:11

Het Jaarrapport 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Deze situatie is beschreven vanuit zes invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, maatschappelijke participatie, arbeidsmarkt en veiligheid.

U kunt de publicatie ook bestellen bij:

CBS Afdeling Klantenservice (tel: 088 570 70 70, fax: 045 570 62 68, email: verkoop@cbs.nl). Bestelinformatie:

Prijs: 6,30 euro (excl. administratie- en verzendkosten)
ISBN: 978-90-357-1357-4
ISSN: 1876-9942