Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2007

Jongeren en gezin | 22-10-2007 12:10

In dit rapport komt het opleidingsniveau van de jongeren in Nederland aan bod. U krijgt inzicht in het aantal jongeren dat deelneemt aan het onderwijs, hoeveel jongeren er een startkwalificatie hebben en hoe groot de voortijdige schooluitval is.

Het rapport kunt u downloaden door te klikken op het volgende icoontje:

Erratum bij deze rapportage (13 december 2007):

Als u klikt op de icoontjes opent er bij de meeste browsers een nieuw venster.

PDF (Portable Document Format) kunt u openen met onder meer de gratis Adobe Acrobat Reader, zie daarvoor ook: Documenten en animaties