Rapportage Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020

Gezondheid en welzijn | 30-04-2021 00:04

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering inĀ 2020.

Naast deze rapportage is er een rapportage over jeugdhulp in 2020. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.